Pretraga zaključka, klijenta, pregled zaključaka po klijentu


CronusBank nudi mogućnost pretrage zaključaka na osnovu zadatih kriterijuma i generisanje izveštaja sa prikazanim stanjem duga koji mogu poslužiti u usklađivanju podataka sa pošiljaocem. Pomoću izvršene pretrage klijenata/dužnika možete dobiti pregled svih zaključaka vezanih za jednog klijenta i mogućnost generisanja izveštaja sa prikazom stanja duga po svim zaključcima jednog klijenta.


Pregled statističkih podataka: broj primljenih, aktivnih, rešenih zaključaka; primljenih zaključaka u prethonim mesecima; rešenih zaključaka u prethonim mesecima; prikaz tekućih računa klijenata po statusu računa (aktivan, zatvoren, blokiran...); broj realizovanih naloga za prenos po mesecima