Referentna lista

Aplikacija FAKULTIS


Aplikacija Fakultis osmišljena je sa ciljem da olakša i ubrza rad studentske službe fakulteta.

Referentna lista

Aplikacija "Upitnik" se koristi za anketiranje i samoevaluaciju i sastavljena je iz dva dela: administratorski deo u kome korisnik dobija mogućnost kreiranja i modifikovanja upitnika, i korisničkog dela gde korisnik popunjava kreirane upitnike koji su predviđeni za popunjavanje.