Aplikacija FAKULTIS


Aplikacija Fakultis osmišljena je sa ciljem da olakša i ubrza rad studentske službe fakulteta.

Od vođenja evidencije o studentima i zaposlenima, do planiranja i organizovanja celokupne nastave na fakultetu, Fakultis nudi sve aspekte Vašeg posla podeljene u logičke celine radi jednostavnog snalaženja i efikasnog rada.Jednostavna organizacija

Korišćenjem aplikacije Fakultis organizacija nastave i ispita na godišnjem nivou postaje lakše i brže izvodljiv posao. Ne samo da ćete imati mogućnost kreiranja rasporeda ispita i rasporeda časova, već dobijate i opciju automatskog raspoređivanja studenata po predmetima koje slušaju trenutne školske godine.

Automatizovan sistem

Unosom osnovnih podataka o fakultetu, studentima i predmetima, otvarate različite mogućnosti automatizacije softvera i još efikasnijeg rada: Prijava predmeta studenta u zavisnosti od njegovog studijskog programa i smera, Prijava ispita studentu u zavisnosti od prijavljenih predmeta i slično.

Brz i dostupan

Pristup aplikaciji se obavlja logovanjem uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Instalacija nije potrebna, a pristupanje je moguće preko bilo kog računara ili mobilnog uređaja.

Iskustvo, pouzdanost i savremenost

Razvoj Fakultisa temelji se na dugogodišnjem iskustvu u radu sa različitim obrazovnim ustanovama, tako da je u potpunosti prilagođen potrebama studentske službe.

Fleksibilnost i savremenost

Fakultis ima velike mogućnosti prilagođavanja Vašim navikama i načinu rada Vašeg fakulteta. Uz to se aplikacija redovno ažurira i dopunjuje novim funkcionalnostima u cilju lakšeg, bržeg i prijatnijeg rada.