ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE

WEB aplikacije su suština današnjeg načina poslovanja, ali sa ubrzanim tempom razvoja informacionih tehnologija, neke poslovne aplikacije zaostaju za drugima.


Stankovićsoft ima cilj da klijentima pomogne u dizajniranju, kreiranju, testiranju i upravljanju njihove aplikacije kako bi održala svoju dugoročnu konkurentsku prednost. Kombinacija fleksiblinosti, tehnološke ekspertize i poznavanja materije u kojoj naša kompanija izrađuje softver omogućava korisnicima da povećaju svoju produktivnost, poboljšaju kvalitet rada i smanje troškove.

Kako se savremena tehnologija konstantno menja u svim aspektima, neophodno je da svaka organizacija ima program za digitalnu transformaciju, kojom će se zadovoljiti stalno rastuća potreba za inovacijama i poboljšanjima.


U skladu sa našim iskustvom i razumevanjem poslovnih potreba, Stankovićsoft je sa razlogom određen kao ključni partner mnogim organizacijama i klijentima, i nastoji da obezbedi bolje proizvode i usluge kroz digitalizaciju.


Naša inteligentna softverska rešenja prikupljaju, transformišu i presonalizuju onlajn podatke, i omogućavaju korisnicima da produktivno odrađuju svoje poslove bez problema. Naš tim se koncentriše na ciljeve korisnika i kombinuje vizualni deo programa, upotrebljivost i pristupačnost kako bi se program generalno prilagodio korisniku i njegovim potrebama.

S obzirom da se neki naši programi stalno menjaju (zbog promena propisa, tarifa, načina poslovanja), trudimo se da stalno ažuriramo aplikacije kako bi izbegli da korisnik ručno odrađuje svoje poslove. Stremimo ka tome da svi poslovi mogu da se završe korišćenjem naših aplikacija.


Svaka promena na aplikaciji, manja ili veća, prolazi kroz test fazu i ukoliko nema grešaka, otprema se na server. Aplikaciju ažuriramo ukoliko postoji zahtev klijenta za nekom promenom, zbog optimizacije koda ili nadogradnje same aplikacije.