Aplikacija CronusBank


Nakon dugogodišnjeg veoma uspešnog poslovanja sa javnim izvršiteljima u pogledu održavanja i razvoja aplikacije za elektronsko vođenje predmeta Cronus, implementirali smo aplikaciju CronusBank koja služi bankama/poslodavcima za lakše vođenje i praćenje naplate na osnovu dobijenog zaključka o sprovođenju od strane javnih izvršitelja ili suda.


Prednosti aplkacije CronusBank:

 • Jednostavan i brz unos podataka sadržanih u primljenom zaključku
 • Jedinstveni delovodni/interni broj i broj i datum primljenog zaključka
 • Unos podataka olakšan korišćenjem veb servisa Narodne banke Srbije
 • Dopremanje podataka iz internog informacionog sistema banke putem veb servisa ili direktnim upisom potrebnih podataka u bazu
 • Integracija sa aplikacijom Cronus koju koristi više od od 160 javnih izvršitelja
 • Automatski obračun različitih tipova kamate
 • Precizan, jasan i jednostavan pregled svih podataka vezanih za primljeni zaključak
 • Pregled primljenih zaključaka po klijentu/dužniku
 • Hronološki tok primljenih i donetih akata
 • Generisanje akata banke u word formatu prema unapred definisanom sadržinom sa podacima iz programa
 • Evidencija podataka o poslatim pošiljkama putem pošte
 • Slanje elektronske pošte preko programa
 • Skeniranje, otpremanje i čuvanje dokumenata vezanih za zaključak
 • Pregled stanja duga sa obračunatom kamatom u svakom trenutku
 • Pregled realizovanih naloga za prenos – po paketu ili zaključku
 • Excel izveštaj o toku sprovođenja
 • Zbirni izveštaj svih klijenata/dužnika sa promenama na tekućim računima
 • Kalendar oročenja
 • Izvoz naloga za prenos u formatu pogodnim za uvoz u interni informacioni sistem banke
 • Automatsko namirenje više zaključaka koji se odnose na istog klijenta/dužnika
 • Pretraga zaključaka i klijenata i generisanje izveštaja na osnovu dobijenog rezultata
 • Pregled statističkih podataka
 • Prilagođavanje sadržine akata i elektronskih poruka prema zahtevima banke

Korišćenjem aplikacije CronusBank dobijate:

 • Značajno povećanje efikasnosti u radu u sektoru nadležnom za postupanje po zaključcima za prinudnu naplatu
 • Povećanje brzine postupanja po primljenom zaključku
 • Lakše praćenje ostatka duga po zaključku ili klijentu/dužniku
 • Automatski obračun kamate
 • Precizan pregled isteka oročenja
 • Olakšanu komunikaciju sa pošiljaocima zaključaka
 • Automatko generisanje i vođenje donetih akata
 • Veoma korisne statističke izveštaje
 • Jednostavan i brz pregled svih aktivnih zaključaka kao i iznosa namirenih sredstava